Co znamená vstupní a výstupní teplota otopné soustavy u radiátoru?


Designový radiátor Laurens Cubix
Co znamená vstupní a výstupní teplota otopné soustavy u radiátoru?

Teplotní spád otopného systému je pro výkon radiátoru klíčovým faktorem. Vstupní a výstupní teplota vody se nastavuje na zdroji tepla (kotel, tepelné čerpadlo). Ohřátá voda je pomocí oběhového čerpadla nebo samotížně distribuována z kotle pomocí rozvodů do otopných těles (radiátorů), které předávají teplo do místnosti tím, že ohřejí okolní vzduch.

V závislosti na nastavení systému je stanoven výkon otopného tělesa (radiátoru). Platí pravidlo, že čím vyšší je teplotní spád tím vyšší je i tepelný výkon radiátoru. Pro srovnání je v praxi používán jednotný normovaný výkon pro teplotní spád 75/65/20°C. Z praxe je možné při použití běžného exponentu (1,3) odvodit faktory na přepočet výkonu otopných těles v závislosti na nastavení teplotního spádu otopné soustavy.

Dálkové (ústřední či etážové) topení

  • pracuje obvykle s nastavením teplotního spádu otopné soustavy (90/70/20°C), tj. 90°C teplota vody na vstupu do radiátoru, 70°C teplota vody na výstupu z radiátoru a 20°C požadovaná teplota v místnosti.
  • Vybíráte-li radiátory pro otopný systém s výše uvedeným teplotním spádem můžete počítat s tím, že bude radiátor předávat (při použití přepočtového exponentu 1,3) zhruba o 1,26 krát více výkonu. V praxi však bývá teplotní spád etážového topení snížen na vstupu obykle na 75-80°C. 90°C je považována za maximální možnou provozní teplotu pro většinu radiátorů.

Kotel na olej, dřevo nebo uhlí

  • vytápí otopnou soustavu zpravidla na "normované" provozní teploty 75/65/20°C pro které jsou výkony radiátoru zpravidla stanoveny v technikých tabulkách. Zde je faktor přepočtu logicky 1,00

Plynový nebo elektro kotel

  • běžně provozují otopný systém na 70/50/20°C. Díky snížení teploty je dosahovano nižší spotřeby "paliva" (plynu či elektřiny) nicméně je zapotřebí "dohánět" snížený výkon radiátoru zvětšením otopné plochy o cca. 20%, tj. můžeme říci, že faktor pro přepočet výkonu radiátoru při použití plynového nebo elektrického kotle je 0,81.

Kondenzační kotel

  • na plyn má obvykle provozní nastavení 55/45/20°C nebo někdy i nižší. Tento systém dokáže být velice úsporný z hlediska spotřeby, pokud je vhodně zvolená kombinace např. s nízkoobjemovými radiátory, které se rychle natápí (např. hliníkové radiátory nebo lamelové vertikální radiátory) a předají rychle teplo do "dobře zaizolované" místnosti. Zde je faktor pro přepočet výkonu již na hodnotě 0,51.

Tepelné čerpadlo (podlahové vytápění)

  • je určeno pro nízkoenergetické a pasivní domy, kde topení zpravidla zajišťuje sálání z podlahy, stěn nebo sálavých designových panelů. Obvykle je zdroj nastaven na hodnotu 40/30/20°C a faktor pro přepočet výkonu radiátoru činní pouhých 0,20.
Pokud budete mít zájem si nechat poradit či konzultovat Vaše potřeby a řešení radiátoru a nebo celé otopné soustavy, neváhejte nás kontaktovat a popřípadě i navštívit v jednom z našich radiátorových studií v Praze nebo v Brně

Cílem konceptu RADIÁTOROVÉ STUDIO společnosti Laurens Radiátory je nabídnout zákazníkům co možná nejšiřší výběr designových a neobvyklých radiátorů, umožnit před koupí radiátor “naživo” vidět, seznámit se se všemi možnostmi, přislušenstvím a případně si nechat poradit od zkušených konzultantů.

ODBORNĚ VYŠKOLENÝ KONZULTANT VÁM POSKYTNE:

  • objektivní a profesionální informace ohledně radiátorů, materiálů a možností využití
  • zprostředkuje vyhotovení projektu TZB popř. se vyjádří ke stávajícímu projektu a to nezávisle od navržených produktů konkurenčních značek 
  • zajistí popř. zprostředkuje instalaci radiátorů, příp. renovaci litinových radiátorů
  • doporučí odborníky z oblasti plánování a architektury¨

Komentáře

Oblíbené příspěvky

Hlavní příčiny nepříjemných zvuků, které mohou při topení vydávat radiátory

Jaký je rozdíl mezi jednotrubkovým a dvoutrubkovým systémem?

Jak spočítat výkon radiátorů?

Typy připojení radiátorů: Nejběžnější způsoby připojení otopných těles (radiátorů)