Hlavní příčiny nepříjemných zvuků, které mohou při topení vydávat radiátory

Hlavní příčiny nepříjemných zvuků z radiátorů


V zásadě rozlišujeme dvě hlavní příčiny, které způsobují, že radiátor vylučuje nepříjemné zvuky připomínající buďto
  • „bublání“ nebo „protékání“ topného média nebo 
  • pravidelné „klepání“ v radiátoru 

Důvod vycházejícího zvuku připomínajícího „bublání“ nebo „protékání“ otopného média a fakt, že radiátor (otopné těleso) nehřeje po celé ploše, je pravděpodobně nedostatečné odvzdušnění radiátoru nebo topného systému.

Příčina spočívá zpravidla v tom, že celý otopný systém nebo některé radiátory nejsou dostatečně odvzdušněny. Tato situace nastává při vypuštění a napuštění otopného systému, výměnou některých radiátorů za nové nebo po zapojení nových radiátorů do otopného systému.

Laurens AERO ventil
Řešení problému je celkové odvzdušnění systému včetně odvzdušnění na jednotlivých radiátorech. Řádnému odvzdušnění by mělo předcházet natlakovaní otopné soustavy na provozní požadavky (u domácností činní provozní tlak otopné soustavy zpravidla 1,5-2,5 bar), spuštění kotle a oběhového čerpadla, otevření ventilů na všech radiátorech na maximální průtok a spuštění sytému do režimu topení.
V případě, že je otopný systém vybaven u kotle nebo v nejvyšším bodě soustavy automatickým odvzdušňovacím ventilem, řeší toto úlohu z části tento ventil a radiátory je zapotřebí odvzdušňovat jen krátce, tím, že se povolí odvzdušňovací ventil a topné médium (voda) se nechá „vyprskat“ do nádobky, do doby než začne z radiátoru vytékat pouze voda. Tento proces se opakuje tak dlouho dokud nepříjemné zvuky nezmizí a někdy může trvat i několik dní dokud si systém „nesedne“ a neustálí se na provozní hodnoty.
Proces ručního odvzdušnění můžeme výrazně zjednodušit osazením automatických designových odvzdušňovacích ventilů Laurens AERO na všechny radiátory v systému. Tyto ventily se spolehlivě postarají o nepřetržité odvzdušňování radiátorů i celé otopné soustavy a ve větších budovách dokáží šetřit jak energii tak i čas spojený s údržbou.

Důvod zvuku připomínajícího pravidelné „klepání“ a zjištění, že se radiátor (otopné těleso) nenahřívá dostatečně rychle po celé ploše než ostatní radiátory, je pravděpodobně prohozený přívod a odvod otopného média do daného radiátoru.

Příčina tohoto problému spočívá často v chybě při instalaci nebo dopojení radiátoru na trubky otopné soustavy. Identifikaci trubky přívodu a odvodu lze amatérsky provést pomocí doteku a kontroly teploty na jejím povrchu. Přívodní trubka do radiátoru bývá teplejší než odvod.

Řešení tkví v přehození přívodní a odvodní trubky, což bohužel znamená ve většině případů opětovný stavební zásah/úpravu rozvodů. V některých případech jde vyměnit ventil za tzv. „obojetný“, kde stačí, když se přehodí termohlavice. Tuto funkci lze standardně využívat u designových dopojovacích armatur Laurens Centrix a Optimix, které tyto možnosti nabízejí. Alternativou je i křížové dopojovací šroubení od firmy Herz, které sice problém technicky řeší bez nutnosti „sekat“ zdivo. Nicméně použití těchto dopojovacích prvků má svá technická omezení proto je nejsnažší dát si při instalaci topení na tento problém pozor a eliminovat ho např. tím, že se použijí pro instalaci rozvodů použijí sice dražší, ale již z výroby barevně rozlišené rozvodové trubky.
Ice Matrix s ventilem Carlix Centrixblock

Komentáře

Oblíbené příspěvky

Jaký je rozdíl mezi jednotrubkovým a dvoutrubkovým systémem?

Jak spočítat výkon radiátorů?

Typy připojení radiátorů: Nejběžnější způsoby připojení otopných těles (radiátorů)

Co znamená vstupní a výstupní teplota otopné soustavy u radiátoru?