Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z listopad, 2015

Seminář Interiéry 2000 na téma Teplo a design

Obrázek
Článek – Teplo a design - p řednáška firmy Laurens na semináři Interiéry 2000 VOŠ Volyně, 26.10.2015 (http://www.interiery2000.cz/ohlednuti-2015) Laurens Czech Republic spol., s r.o., Ing. Milan Ondrášek T. 539 030 836 | marketing-cs@laurensint.com Tímto článkem a prezentací, kterou si můžete prohlédnout na konci této stránky, bych chtěl přispět ke zvýšení zájmu odborné veřejnosti o designové radiátory v České republice a přiblížit aktuální trendy v tomto stavebně-architektonickém oboru. S pojmem „designový radiátor“ se setkáváme v dnešní době čím dál častěji. Za jeden z hlavních důvodů tohoto vzrůstajícího trendu považuji především vzrůstající kupní sílu a zájem stavebníků o stylové a funkční bydlení. Zásluhu na tomto trendu měla paradoxně i krize ve stavebnictví, protože klasické deskové radiátory používané do velkých projektů se přestaly dodávat v takovém množství jako před lety a výrobci se začali zaměřovat na drobnější projekty rekonstrukcí a úprav rodinného bydlení,

Oblíbené příspěvky

Hlavní příčiny nepříjemných zvuků, které mohou při topení vydávat radiátory

Jaký je rozdíl mezi jednotrubkovým a dvoutrubkovým systémem?

Jak spočítat výkon radiátorů?

Co znamená vstupní a výstupní teplota otopné soustavy u radiátoru?

Typy připojení radiátorů: Nejběžnější způsoby připojení otopných těles (radiátorů)